Річний звіт

Підтримувати місцеві ініціативи, надавати допомогу фізичним та юридичним особам, які її потребують - для реалізації цих завдань в нашому місті була заснована Благодійна Громадська Фундація імені Короля Юрія. Ми постійно працюємо над вдосконаленням нашої діяльності, використовуємо досвід наших закордонних колег.
Недаремно організація носить ім'я мудрого і виваженого політика, що умів підтримувати спокій та порядок в державі - короля Юрія І.

Голова правління Фундації Павло Андрусяк

Пропонуємо Вам звіти нашої роботи за минулі роки, у яких викладаємо основні підсумки:

звіт за 2002 рік

звіт за 2003 рік

звіт за 2004 рік

звіт за 2005 рік

звіт за 2006 рік

звіт за 2007 рік

звіт за 2008 рік

звіт за 2009 рік

звіт за 2010 рік