Стипендійна програма академічних обмінів iмені Фулбрайта

Програма iмені Фулбрайта (щорічні конкурси для науковців, викладачів та випускників ВНЗ) - це найстарiша i найбiльш вiдома у свiтi програма наукових обмiнiв.

Ґранти для молодих науковців для проведення досліджень в університетах США Fulbright Faculty Development Program:
Проведення дослідження в університетах США впродовж одного академічного року. У конкурсі можуть брати участь викладачі та дослідники віком до 35 років, з дворічним професійним досвідом, які ще не мають наукового ступеня, та молоді кандидати наук (не пізніше 3-х років після захисту). Документи приймаються до 31 березня 2011 року: ibarysh@fulbright.com.ua

Стипендії для навчання на маґістерському рівні в університетах США
Fulbright Graduate Student Program:

Навчання в американських університетах від одного до двох років на здобуття ступеня маґістра. У конкурсі можуть брати участь студенти старших курсів, випускники ВНЗ та аспіранти. Кандидати повинні мати диплом бакалавра, спеціаліста або маґістра на час призначення стипендії. Документи приймаються до 16 травня 2011 року: student@fulbright.com.ua

Стипендії для навчання в аспірантурі в університетах США
International Fulbright Science and Technology Ph.D. Program:

Навчання у провідних американських університетах на рівні аспірантури протягом трьох років з правом захисту наукового ступеня Ph.D. Кандидати повинні мати щонайменше диплом бакалавра на час призначення стипендії. Документи приймаються до 16 травня 2011 року: student@fulbright.com.ua

Ґранти для проведення наукових досліджень в університетах США
Fulbright Scholar Program:

Проведення досліджень в університетах США на період від чотирьох до дев’яти місяців.
У конкурсі можуть брати участь кандидати та доктори наук; дослідники без наукового ступеня, журналісти, діячі культури з досвідом роботи не менше 5 років. Документи приймаються до 15 жовтня 2011 року: scholar@fulbright.com.ua

Українськi вищi навчальнi заклади можуть запросити американських науковцiв на термiн вiд двох до шести тижнiв або від одного семестру до двох.

Контакти:
office@fulbright.com.ua
044-279-1850
044-230-2060
http://www.fulbright.org.ua/
вул. Грушевського 4
кім. 305
Київ
01001