Конкурс малих грантів Фонду ім. Гайнріха Бьолля

Представництво Фонду ім. Гайнріха Бьолля в Україні запрошує громадські організації та ініціативні групи з України до участі Конкурсі малих грантів 2011.

Будуть підтримані Проекти в рамках наступних тематичних пріоритетів:
- урбаністика (екологічна модернізація міської транспортної інфраструктури в Україні, сучасні концепції містобудування, громадський (публічний) простір в українському сучасному місті, мистецтво в урбаністичному ландшафті, участь громадян і громад в житті та розвитку міст в Україні);
- права жінок (сексуальні та репродуктивні права, права жінок в контексті релігії/релігій, подолання сексизму);
- права дискримінованих груп (права ЛГБТ, мігранток/-ів, етнічних та національних меншин, подолання дискримінації, стигми, обмеження доступу до ресурсів та ін.).

Перевага буде надана проектам, які відповідатимуть таким вимогам:
- тема проекту актуальна і суспільно значуща;
- проект передбачає конкретні результати, його мета чітко сформульована;
- проект має сталий вплив та розрахований на якомога ширшу цільову аудиторію (пряму та непряму);
- проект має інноваційний характер (як за формою, так і за змістом);
- проект поширює та спирається на ліво-ліберальні ідеї та цінності (такі як соціальна справедливість, солідарність, гуманізм тощо);
- проект передбачає співпрацю ініціатив з різних регіонів України;
- проект буде реалізований організацією-заявницею/ініціативною групою навіть в тому разі, якщо не отримає фінансової підтримки з боку Фонду.

Типи проектів: фінансуються суспільно значущі проекти будь-якого формату, спрямовані на широку цільову аудиторію.

Обсяг гранту: максимальна сума фінансової допомоги в реалізації проекту (гранту) становить еквівалент 2.000 Євро.

Термін реалізації проекту: всі проекти повинні бути реалізовані в термін з 1 червня 2011 року до 30 вересня 2011 року

Умови підтримки проектів:
Заявки на фінансування приймаються від громадських організацій, які є юридичними особами в Україні; заявки на фінансування можуть подавати також незареєстровані ініціативні групи у співпраці з громадськими організаціями. Ініціативними групами вважаються активні громадянки/-ни (не менше 2 осіб), які не є членами даної організації, але які себе вважають групою з певною спільною ідеєю проекту, і які готові за тісної підтримки локальної громадської організації самостійно реалізувати проект; підтримані проекти мають реалізовуватися виключно на території України; участь у конкурсі можуть брати декілька організацій, які працюють у різних тематичних сферах та хочуть разом реалізувати певний проект. При цьому заявку на фінансування подає лише одна з цих організацій; кожна організація може подавати тільки одну заявку в рамках Конкурсу малих грантів 2010; власна частка у фінансуванні проекту та спільне фінансування третіми особами є не обов'язковими, але бажаними; залучення учасниць/-ків проекту має відбуватися на конкурсній основі, конкурс має бути публічним. Рішення щодо відбору учасниць/-ків має приймати журі із залученням зовнішніх експерток/-ів; кошти Фонду не можуть бути використані для придбання технічного обладнання та іншого устаткування, за виключенням обладнання, яке абсолютно необхідне для реалізації проекту. Заплановані придбання мають бути детально обґрунтовані в заявці і погоджені з Фондом; кошти Фонду не можуть бути використані для оплати поточних адміністративних витрат організації (оренда офісу, комунікаційні витрати та ін.); Фондом не фінансуються гонорари для осіб, які є співробітницями/-ками, або особами, пов’язаними з організацією-заявницею; організації, які сьогодні отримують фінансову підтримку від Фонду ім. Гайнріха Бьолля, не можуть брати участь у конкурсі.

Надсилання заявок:
формуляри проектної заявки та кошторису проекту можна знайти за адресою: info.boell.org.ua/SG2011; проектна заявка на участь у конкурсі подається українською або російською мовами; поряд з паперовою версією потрібно також обов’язково надіслати повний комплект документів в електронній формі на адресу small.grants@boell.org.ua. Розглядаються виключно ті проектні заявки, які в паперовому та електронному вигляді в повному обсязі надійшли до 1 березня 2011 року до Представництва Фонду в Києві.

Термін надсилання заявок:
Паперові заявки мають бути надіслані поштою (або особисто передані) до Представництва Фонду ім. Гайнріха Бьолля в Києві (03150 Київ, вул. Антоновича (Горького), 37/13, кв.10). Заявки повинні надійти до Представництва Фонду в Києві не пізніше 17 години 01 березня 2011 року.

Процедура відбору:
Відбір здійснює журі з представниць/-ків Фонду та залучених експерток/-ів; рішення журі є кінцевим і не підлягає оскарженню; результати відбору будуть оприлюднені щонайпізніше 03 травня 2011 року; журі обирає 10 проектів, координаторки/-ри яких будуть запрошені для участі у фінансовому тренінгу. Під час тренінгу будуть визначені до 6 організацій, проекти яких отримають підтримку Фондом.

Особливості надання грантів:
Умовою надання гранту є участь координаторки/-ра проекту та бухгалтерки/-ра організації в фінансовому тренінгу (середина травня 2011 року в Києві), який організовується та фінансується Фондом ім. Гайнріха Бьолля, а також укладання договору про співпрацю між організацією (або ініціативною групою разом з організацією) та Представництвом Фонду ім. Гайнріха Бьолля в Києві. Підписання договору відбудеться під час фінансового тренінгу.
Перший транш фінансування проекту (75% асигнованої суми) буде перерахований після підписання договору про співпрацю.
Другий транш фінансування проекту (25% асигнованої суми) буде перерахований після реалізації проекту в повному обсязі та підтвердження наданого організацією/ініціативною групою фінансового та змістовного звіту.

Додатки, які обов’язково потрібно надати разом із проектною заявкою:
бюджет (фінансовий план) проекту (див. формуляр для цього); свідоцтво про реєстрацію організації-заявника (копія, завірена печаткою організації); перелік проектів, які було реалізовано організацією протягом минулих трьох років; звіт про фінансову діяльність організації за минулі три роки (в довільній формі – обсяг реалізований проектів, джерела фінансування); інформація про кількість жінок та чоловіків в організації та в її керівних органах.

Контакти: Представництво Фонду ім. Гайнріха Бьолля, вул. Антоновича (Горького), 37/13, кв.10, 03150, Київ, тел. (044) 390 7078, Електронна пошта: small.grants@boell.org.ua