Події в третьому секторі


14 червня 2008 року

Конкурс "Міжнародний досвід впливу громадянського суспільства
на демократичні перетворення"

Мета
• посилити спроможність громадянського суспільства України у вирішенні суспільно значущих питань через обмін міжнародним досвідом, практиками, ідеями;
• інформувати про український досвід демократичних перетворень та сприяти формуванню позитивного іміджу України на міжнародній арені через співпрацю організацій громадянського суспільства України та інших країн.
Донор: Міжнародний фонд "Відродження"
Учасники – організації, котрі ініціюють:
- обмін досвідом і кращими практиками, вивчення моделей та уроків розвитку;
- пошук новаційних рішень актуальних проблем;
- порівняльний аналіз тенденцій у соціальному, економічному й політичному розвитку;
- пошук альтернативних підходів до подолання стереотипів й упереджень;
- акції на підвищення впливовості громадської політики і громадського діалогу;
- експертизу, новації і захист прав, що спонукають до позитивних змін у суспільстві.
Умови конкурсу
Проекти мають плануватися разом із зарубіжними партнерами як довготривала стратегічна ініціатива. Кошти надаються на проведення міжнародних зустрічей у форматі семінару, тренінгу, конференції, навчальних візитів тощо в межах ширших ініціатив. Окремі етапи проектів можуть виконуватися як на території України, так і в країнах-партнерах. При виконанні підтриманого Мережевою програмою "Схід-Схід" проекту на території партнера дорожні витрати українським учасникам сплачує програма "Схід-Схід" МФВ.
Перевага надається проектам, до яких залучено партнерів з різних регіонів України.
Пріоритети:
- впровадження принципів верховенства права у суспільстві;
- громадський моніторинг дій влади та налагодження діалогу громадськості і влади;
- вивчення та впровадження міжнародного досвіду адвокації (наприклад, щодо захисту прав споживачів, захисту довкілля тощо);
- підвищення ефективності політики європейської інтеграції України та мобілізація громадської підтримки політики європейської/євроатлантичної інтеграції України;
- підвищення ролі незалежних ЗМІ (підвищення соціальної відповідальності журналістики, журналістські розслідування, розвиток системи законодавства у сфері ЗМІ, реформування державних та комунальних ЗМІ);
- впровадження кращих практик антикорупційних заходів;
- громадський моніторинг в енергетичному секторі;
- досвід громадського контролю за витратами з місцевих бюджетів;
- аналіз міжнародного досвіду реформування сфери ЖКГ та міської інфраструктури;
- розвиток системи охорони здоров‘я (розвиток паліативної допомоги, захист прав людини в сфері охорони здоров'я, громадський моніторинг сфери охорони здоров‘я, залучення представників вразливих груп — СІН та ЛЖВ — до процесу прийняття рішень).
Критерії оцінки проектів:
- відповідність пріоритетним напрямкам програми та її принципам;
- відповідність місії МФВ — розвиткові відкритого, демократичного суспільства в Україні;
- чіткий план реалізації проекту і програма проведення заходу;
- умотивованість вибору партнерів і учасників;
- конкретність очікуваних результатів;
- обов‘язкова наявність додаткових джерел фінансування проекту або власного внеску організаторів;
- поданий проект також може бути частиною проекту, підтриманого іншою програмою МФВ;
- досвід організації в проведенні міжнародних заходів з відповідної тематики.
Не підтримуються проекти, що передбачають: світові конгреси та конференції, щорічні заходи; вузькоспеціалізовані або наукові конференції; зустрічі представників мережі організацій; індивідуальні дослідницькі проекти; мистецькі заходи; окремі переклади і видавничу діяльність; інституційну підтримку і розвиток інфраструктур; комерційну, фінансову або прибуткову діяльність.
Бюджет конкурсу — відкритий.
Бюджет проекту не повинен перевищувати 12 000 доларів США.
Конкурс триває впродовж року. Кінцеві терміни подання проектів: 20 лютого, 29 травня, 5 вересня та 20 листопада 2008 року. До початку реалізації проекту має залишатися мінімум 10 тижнів!
Оголошення результатів
Про результати розгляду проектів аплікантів повідомлять письмово після рішення Програмної Ради програми "Схід-Схід" МФВ і мережевої Дирекції Програми Інституту Відкритого Суспільства.
Оформлення проектів
Проекти оформлюються відповідно до вимог і структури аплікаційної форми конкурсу. Інформаційні матеріали та аплікаційні форми конкурсу можна отримати:
- в офісах МФВ: [1] вул. Артема, 46, м. Київ, 04053 | [2] Бехтерєвський пров. 13-a, м. Київ, 04053
- на веб-сторінці оголошених МФВ конкурсів [ www.irf.kiev.ua/grants ] • рубрика "Конкурси"
- на веб-сторінці відповідної програми МФВ [ www.irf.kiev.ua/programs ] • рубрика "Програми"
Подання проектів
Проекти подаються або надсилаються поштою за адресою:
Програма Посилення впливу громадянського суспільства,
Міжнародний фонд "Відродження",
пр. Бехтерєвський, 13а,
м. Київ, 04053
Проект в електронному вигляді має бути надісланим за адресою: cs@irf.kiev.ua.
Фонд офіційно підтверджує отримання проекту листом, який надсилається аплікантам упродовж 7 днів із моменту реєстрації кореспонденції.

Загальні умови. Для участі в конкурсі слід заповнити аплікаційну форму особливого зразка українською та англійською мовами; проект потрібно подати у двох примірниках українською мовою та в одному примірнику англійською в друкованому вигляді (з печаткою організації та підписом організатора проекту) та в електронній версії обома мовами; подані на конкурс матеріали не повертаються та не рецензуються; остаточне рішення щодо проекту перегляду не підлягає; причини відмови в підтримці проекту не повідомляються; МФВ не надає ґрантів політичним партіям, релігійним громадам і фізичним особам.

Поштова адреса:
Програма "Схід-Схід: Партнерство без кордонів"
Міжнародний фонд "Відродження"
вул. Артема, 46, Київ, 04053, Україна
Інтернет: www.irf.kiev.ua/ua/programs/eui/ee
Електронна пошта програми: east-east@irf.kiev.ua

Контакти: Тетяна Кухаренко, менеджерка програми "Схід-Схід: Партнерство без кордонів": тел: +380 (44) 461 95 00 | факс: +38 (044) 486 01 66, eлектронна пошта: kukharenko@irf.kiev.ua, офіс: м. Київ, пров. Бехтерєвський, 13-a, кім. 8