Про нас

Благодiйна громадська фундацiя iменi короля Юрiя названа на честь великого державного дiяча, сина Лева І, онука Короля Данила Галицького - Юрiя І, Короля Руського, Великого Князя Київського i Володимир-Волинського, Галицького, Луцького i Дорогочинського.

Як написано в тогочасному лiтописi, "...був Вiн мудрий, лагiдний i для духовенства щедрий, за його управи Руська земля тiшилась спокоєм i славилась своїм багатством".

Серед численних справ короля Юрiя - пiдтримання добрих взаємин iз сусiдами, збереження миру i заснування Галицької Митрополiї. Беручи собi за патрона короля Юрiя, благодiйна фундацiя ставить за мету повернути громадi мiста часи миру, толерантностi, шляхетностi, взаємодопомоги та процвiтання, якими характеризувався той iсторичний перiод, коли король Юрiй I керував нашими землями.

Благодiйна громадська фундацiя здiйснюватиме свою роботу в двох основних напрямках.

Перший - це призначення ґрантiв на здiйснення невеликих мiсцевих проектiв. Кожен бажаючий зможе запропонувати свої пропозицiї, яким чином можна зробити кращим життя в нашому мiстi.

Другий напрямок - допомога у сферi медицини та соцiального захисту. У складi Благодiйної громадської фундацiї iменi короля Юрiя сформованi експертнi ради, до яких входять фахiвцi високого рiвня, що визначатимуть прiоритетнiсть того чи iншого проекту. Для успiшного функцiонування Фундацiї створено Раду Меценатiв