Bohorodchany Young Movement (“Molodyj Rukh of Bohorodchany”)

vyl. Shevchenko-str., 55 G
Bohorodchany, 77701
Ivano-Frankivsk Region
+380 3471 21729
+380 3471 2 16 67
+380 50 108 66 79
molruch@bigmir.net