Youth Public Organisation "Young Rukh"

Mazepy-str., 1
Kolomyja, 78200
Ivano-Frankivsk Region
+380 3433 38163
khristyaz@yandex.ru
www.mr.org.ua